Navigációs menü

Tudomány 2 0 a látásról. Index - Tech-Tudomány - Rövidlátást okozhat a karantén miatti bezártság

tudomány 2 0 a látásról szemészeti cikk a kettős látásról

A látás akár primitívebb formájának visszaadása a vakok, gyengénlátók számára az életminőség drasztikus javulását jelenthetné.

A környezetünkből származó in­gerek jelentős részét nagyjából nyolcvan százalékát képi stimulusok formájában érzékeljük látórendszerünkkel.

Az érzékelés fo­lyamatának első lépése a szemünkben található ideghártya, a retina segítségével zajlik, ami miatt a retinát a fényképező­gépek fényérzékeny chipjeihez szokás hasonlítani. Retinális keresztmetszeti séma mutatja a fényingert felfogó fotoreceptor — felső kék tudomány 2 0 a látásról és az információt a retinán belül bipoláris — középső kék sejtsorvalamint a retinától az agy felé továbbító dúcsejt — alsó kék sejtsor idegsejteket.

A szürkével jelöltek a fotoreceptorok anyagcseréjét biztosító pigmentsejtek legfelüla sárga nyíl pedig a fény haladásának irányát jelzi.

  1. Erős rövidlátás esetén az úszkáló homályok mouches volantes kialakulása is gyakoribb.
  2. Bereznay István
  3. Sötét folt a látás perifériáján
  4. Két dimenzió mentén fogjuk elemezni a látás fejlődését 1.
  5. A látás vizsgálata Visus A látás annál jobb, minél kisebb tárgyat minél messzebbről ismerünk fel.

A re­tina idegsejtjeinek hálózata azonban lényegesen több feladatot lát el, mint a fényerő tudomány 2 0 a látásról pixelenkénti változásának érzékelése.

A felfogott és az idegsejtek szá­mára értelmezhető jelsorrá alakított infor­mációt elsődlegesen feldolgozza, analizálja, mielőtt a látórendszer felsőbb idegi központ­jaiba küldené.

A szem és ezzel együtt a retina működése könnyen tanulmányozható, egyedülálló, koponyán kívüli elhelyezkedése miatt. Ugyanez a tulajdonság ugyanakkor hátrány is, mivel a legtöbb látórendszert érintő patológiás elváltozás a ki­tettsége miatt elsősorban a szemben, a retina működésében következik be.

tudomány 2 0 a látásról rövidlátás etiológiája és patogenezise

Feladata a látott kép bal oldali futó alak érzékelése, annak egyes képi aspektusokra jobboldalt fentről lefelé — mozgás ténye, mozgás iránya, szín, kontraszt való felbontása és párhuzamos pályákon történő továbbítása az agy felé. Megjegyzés: a 4 bemutatott képi aspektus nagymértékű leegyszerűsítés, az emlős retinában különböző dúcsejttípustól indul ugyanennyi pálya az agy felé.

Magyar Tudomány november

Vakságot okoznak, de közvetett módon anyagi és pszichés terhet rónak az egész társadalomra. A WHO es jelentése szerint világszerte legalább 2,2 milliárd ember látássérült. Ugyanakkor a vakság legtöbb formájának gyógyítása rövid távon a betegek zöménél nem kivitelezhető. A beteg idegszövet implantátummal történő helyettesítése áthidaló megoldás lehet, amennyiben a retinális idegsejthálózat működése részleteiben ismert — a NAP 2. A kísérletekhez az izolált szövetet kiterítik, és arra alkalmas perfúziós kamrába helyezik.

A retina fényérzékeny fotoreceptorai ál­tal felfogott információt a bipoláris sejtek juttatják a kimeneti dúcsejtekhez, a vertikális információs csatorna működését a horizontális és amakrinsejtek gátló kapcsolatai, valamint a dúcsejt elektromos szinapszisok jelentősen befolyásolják.

Ez utóbbi kapcsolatoknak döntő szerepük van abban, hogy a különböző típusú dúcsejtek ugyanennyi képi aspektust kontraszt, irány, laterális, közeledő- és háttérmozgás stb.

Tudomány 2 0 a látásról, Belgyógyászati diagnosztika

Ismert ugyanis, hogy a retinánkban található dúc­sejt­típus mindegyike egyenként egy-egy olyan lecsupaszított filmet hoz létre, amely a látott kép egyetlen aspektusának változásait rögzíti. A különböző dúcsejt ezeket a filmeket ugyanennyi párhuzamos pályán szállítja a felsőbb látóközpontok felé, ahol végül a látott kép film látásérzetté alakul. Az ábra bal oldalán a Völgyi-laborban tanulmányozott dúcsejtek közül 22 morfológiailag azonosított és tanulmányozott dúcsejt rajza látható Völgyi és munkatársai, nyomán; az aránymértékskála mm.

tudomány 2 0 a látásról nélkülözés rövidlátás

Jobb oldalon egy ON és egy OFF polaritású dúcsejt a rajzon ezek a típusok be vannak karikázva számítógépesen rekonstruált képe látható.

Megjegyzés: az ON és OFF polaritás arra utal, hogy az adott idegsejt a fény be- vagy kikapcsolásáért felel.

tudomány 2 0 a látásról szemműtét myopia myopia

Ugyan az elektromos szinapszisok gap junction jelenléte közismert minden köz­ponti idegrendszeri régióban, jelentősé­gük mi a hiperópia és a rövidlátás jórészt alulbecsült. A Völgyi-labor munkatársai is megfigyeltek munkájuk so­rán több dúcsejt-dúcsejt és dúcsejt-amakrinsejt elektromos szinaptikus kapcsola­tot, amelyek a dúcsejtek aktivitásának szink­ronizációját, az úgynevezett populációs kód kialakítását végzik.

A kutatók azt vizsgál­ják, hogy a populációs és a klasszi­kus egy­sejtkódolási mechanizmus hogyan működik közre, hogy számunkra a látás élményét létrehozzák.

Bal oldalon a retina felszínén található dúcsejt sejttestek láthatók zöldmelyek közül egyet a kísérlet során jelölőanyaggal feltöltöttek piroslefényképeztek és számítógépesen rekonstruáltak jobb oldal a kutatók. Megjegyzés: a zöld GcaMP-Thy1 és a piros A a jelölésekhez használt anyagok rövidítéseit, a 63× kép készítéséhez használt lencse nagyítását, az SNT-Fiji trace pedig a rekonstruáláskor alkalmazott programot jelöli.

Az elektrofiziológiás vizsgálatok sémája a vizsgált dúcsejtekkel zöldaz elektromos aktivitást végző üvegelektródák hegyével fekete és az elvezetett akcióspotenciál-sorozatokkal.

tudomány 2 0 a látásról központi alakú látás

A közelmúltban a labor munkatársai bebizonyították, hogy a párhuzamos retinális csatornákon haladó információ típusspecifikus eltéréseket mutat a fényválaszok időbeli gyorsaságában és lefutásában. Retinális dúcsejtek fénystimulus homogén fehér fény — a be- és kikapcsolást a sárga téglalap jelzi akcióspotenciál-sorozatai alul az időlépték látható má­sodpercben megadva. Felül 6 különböző ON polaritású feketealul 6 OFF pola­ri­tású sejt piros aktivitása látható egy­más alatt a jobb érzékelhetőség kedvéért minden egyes sejt esetén 6 egymást követő fényválasz látható egymás alatt.

A látás vizsgálata Visus A látás annál jobb, minél kisebb tárgyat minél messzebbről ismerünk fel. A látásélességet visus, jele: V a magyar szabványnak megfelelő Kettesy-féle tábla optotypus segítségével vizsgáljuk. Ennek különböző, csökkenő nagyságú jelei tizedes törtben adják meg a látásélességet.

Megfigyelték, hogy a vá­laszkésések finomhangolásához a reti­nális pályák aktív részvétele szükséges, különös tekintettel az oldalirányú GABA — a többnyire gátló hatású neuro­transz­mitter — által közvetí­tett gátló, valamint az elektromos szinapszisok általi serkentő kap­csolatokra. Jobb oldalon a színkódolt 3 dúcsejt aktivitásának fényességének időbeli változása látható.

Rövidlátás

A labor munkatársai megfigyelték, hogy a dúcsejtek többsége a fényinger egyes tulajdonságainak változtatásakor különböző időbeli dinamikával pl. A fény be- és kikapcsolását a sárga téglalap jelzi, a fénystimulus tudomány 2 0 a látásról padig a bal oldalon látható színskála és a számok utalnak Tengölics és munkatársai nyomán. Dúcsejt fényválaszok az elektromos szinapszisok blokkolása előtt kék és után piros. Ugyanakkor az emberi retina szövetében is sikerült kimutatni ugyanazokat a dúcsejt elektromos szinaptikus kapcsolatokat, amelyeknek a szerepét az egérretinán tisztázták.

Ez utóbbi valószínűsíti azt a tényt, hogy a munka­csoport felfedezései nem az egérretina sajátságai, hanem olyan folyamatokról árulkodnak, amelyek saját látásunkat, képi világunkat is nagyban meghatározzák.

Retinális dúcsejtek az emberi retinában.

A jelölőanyaggal megfestett dúcsejtek zöld — bal oldalon és középen a kísérletekben megfigyelt egér dúcsejtekkel teljes mértékben hasonlatosak abban, hogy dendritjeiken megfigyelhetők elektromos szinapszisok apró piros körök a középső, fehér karikák a jobb oldali paneleken.

Jobb oldalon a jelölt dúcsejtek rekonstruált képei láthatók. A retina pontos kódolási mechanizmusainak megfejtése révén a jelenleg használatos retinális implantátumok algoritmusainak tökéletesí­tésére nyílik majd lehetőség.