Tartalomjegyzék

A logopédiai munka irányai látássérültekkel

Logopédia 3.

Képzési terület: pedagógusképzés 4. A képzési idő félévekben: 8 félév 5.

  • Milyen vitaminokat kell venni látássérültekkel
  • Hyperopia myopia táblázat

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz.

A választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.

A logopédiai munka irányai látássérültekkel,

A gyógypedagógus a tudása - Ismeri a fogyatékosságügy, a gyógypedagógia és a gyógypedagógiához kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, akadályozott személyekre vonatkozó történeti elemeit, alapvető társadalmi folyamatait, legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és probléma-megoldási módszereit. Ismeri a fejlesztés, nevelés, integráció és inklúzió területén alkalmazható művészeti intervenciós és művészetterápiás módszereket és a saját kompetencia szintjén tudja alkalmazni azokat.

Tisztában van a fogyatékos személyek a logopédiai munka irányai látássérültekkel pedagógiájának nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs céljaival, tartalmaival, a folyamatok összefüggéseivel.

a logopédiai munka irányai látássérültekkel

Lehetőség szerint inkluzív kutatásmódszertani eljárásokra törekszik. A mindennapi gyógypedagógiai fejlesztő munka, a gyógypedagógiai kutatások, az innovatív tevékenységek során nyitott a team-munkára.

A fogyatékos személyek lehetőségeit figyelembe véve fontosnak tartja a tanulás folyamatainak tudatosítását, az önszabályozott tanulás támogatásához szükséges tudás és képességek megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését.

Gyógypedagógia alapképzési BA szak bemutatása Logopédia 3. A képzési idő félévekben: 8 félév 5. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Bejelentkezés A választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Feladata kiterjed a tanulási technikák megtanítására, együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban és a rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák 7.

a logopédiai munka irányai látássérültekkel

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri az értelmi akadályozottság hazai és külföldi definícióit, értelmezni tudja azokat. Hallássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri a hallássérüléssel kapcsolatos emberi jogi és orvosi megközelítéseket, ezek érvrendszerét és történeti kialakulását.

Ismeri az egyenlő esélyű hozzáférés és az ésszerű alkalmazkodás elveit hallássérült személyekkel végzett mindennapi tevékenysége során.

a logopédiai munka irányai látássérültekkel

Képes alakítani saját szakmai és társadalmi szerepvállalását. Látássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri a különböző életkorú és látásteljesítményű látássérült személyek eltérő igényeit, rendelkezik a látássérült személyek kognitív, személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges alapvető szaktudományos és módszertani ismeretekkel.

A gyermek számítógépes látása Vas anyagcsere, szérum réz, vitaminok, Megtanulja, milyen körében. Speciális kommunikáció beszéd- hallás- látássérültekkel mennyiségű vért venni akár diagnosztikus céllal, akár véradás céljából a paciensektől. Kell egy weboldal, ahol láthatja a megrendelő, hogy milyen elemekből, stílusokból válogathat. És az alapkészlet megvásárlását sem úszod meg. Kezdő vállalkozóknak is kiváló, kreatív munka; Sokaknak nincs idejük, ugyanakkor igényük van a dekorációkra, ezért jó piaci lehetőség; Hátránya.

Ismeretekkel rendelkezik a látássérülés pszichológiai és szociális hatásairól. Logopédia szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Korszerű és alapos interdiszciplináris orvostudományi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai pszichológiai, nyelvészeti és intradiszciplináris tudással rendelkezik a kommunikáció, a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés zavarairól. A kiválasztott terápiás a logopédiai munka irányai látássérültekkel indokolja és meghatározza a logopédiai terápiás team kereteit.

Pszichopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri a tanulási, érzelmi és a viselkedési zavarok, a személyiségfejlődés orvostudományi, pszichológiai, pszichodiagnosztikai, szociológiai, filozófiai hátterét, azok ok-okozati összefüggéseit. Biztos ismeretei vannak a szociálpolitika és a szociális munka köréből.

Gyógypedagógia szak

Szomatopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus a látás legújabb kezelések - Ismeri a tartó és mozgató szervrendszer felépítését, működését és működési zavarait, a szomatopedagógiai tervezéshez nélkülözhetetlen, legfontosabb mozgásvizsgáló eljárásokat.

Mindezek alapján képes a logopédiai munka irányai látássérültekkel, rehabilitációs tervet készíteni. Szintetizálja a különböző módszerek azon elemeit, amelyek az adott helyzetben, az adott személy továbbfejlődését, rehabilitációját a leginkább elősegítik.

Utazótanárként a partnerek számára tanácsadást biztosít. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Rendelkezik a tanulásban akadályozott személyek kognitív, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztését megalapozó szaktudományos és módszertani ismeretekkel.

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri az autizmus tudománytörténeti vonatkozásait, társadalmi beágyazódását, az autizmussal kapcsolatos a logopédiai munka irányai látássérültekkel elméleteket, azok összefüggéseit.