Délibáb (jelenség)

A látóhatár szélén

Alsó állású délibáb keletkezése A fata morgana keletkezésének szemléltetése alul: hideg levegő, fentebb: meleg levegő A látóhatár szélén különböző hőmérsékletű levegőrétegekben megvalósuló fénytörés miatt látszik az autó alatt a tükörképe a forró úton A magasabb hőmérsékletű levegő sűrűsége kisebb, a különböző sűrűségű rétegek törésmutatója pedig különbözik, és az eltérő törésmutatójú rétegek — inverziós felületnek nevezett — a látóhatár szélén a a látóhatár szélén megtörik.

a látóhatár szélén

A tárgyakról érkező fénysugarak iránya megváltozik, és a tárgyakat nem — vagy nem csak — a valódi helyükön látjuk, hanem a szemünkbe jutó fénysugarak meghosszabbításában. Ilyen levegőrétegek általában a felszínnel közel párhuzamosanazaz lényegében vízszintesen helyezkednek el, de előfordul, hogy függőlegesen, például sziklafal mellett.

Idézetek - látóhatár

A levegőben létrejövő törési jelenségek éppen ezért leggyakrabban a horizonton, vagy annak közelében jelennek meg, és sohasem attól távol. Egyes délibábok során tapasztalható jelenségek pontosabb értelmezésében, magyarázatában a fény hullámhosszától függő fényszórásnak is szerepe lehet.

a látóhatár szélén

A keletkezés okait illetve a tárgyak képének elhelyezkedése szerint a következőket lehet megkülönböztetni: Alsó állású délibáb, amikor a kép a tárgy valódi helye alatt jelenik meg. Felső állású délibáb, amikor a kép a tárgy valódi helye felett alakul ki.

De előfordulhat délibáb úgy is, hogy a kép a tárgy valódi helye mellett keletkezik. Meg lehet különböztetni a jelenségeket aszerint is, hogy egyszerre látjuk-e a tárgyat magát és a délibáb formájában keletkező képét, vagy nincs megkettőződés, csak a légköri fénytörés miatt máshol látjuk a látóhatár szélén tárgyat, mint ahol valójában van.

a látóhatár szélén

Az alsó állású délibáb kialakulásához nagy kiterjedésű, gyors felmelegedésre alkalmas és egységes földfelszín szükséges, ilyenek a sivatagifélsivatagi területek, vagy nyári hőségben az aszfalt - és betonfelszínek.

A teljesen száraz felületek egy része, vagy akár a teljes felület nedvesnek, vagy vízzel borítottnak látszik. Az állandóan változó, pocsolyaszerűnek tűnő kép tulajdonképpen a kék égről származik.

A látóhatár szélén, Tartalomjegyzék

Hasonló jelenség tapasztalható, amikor a hideg levegő van alul és a meleg felül. Az így kialakuló felső állású délibáb a valós tárgy felett jelenik meg. A közeli dolgok távolinak látszanak, a tengeren a horizont megemelkedik. Ez sötétben — és főleg, ha nem tudjuk, mit is látunk valójában — igencsak zavaró tud lenni.

Nagyon valószínű, a látóhatár szélén emiatt nem látták — nem láthatták — a jéghegyet a Titanic előtt. Megfigyelésük és fényképezésük sokszor nem egyszerű, a hajnalban illetve reggel nyugodtabb légkör idején alkalmasabbak a körülmények.

a látóhatár szélén

a látóhatár szélén

A látóhatár közelében — felette illetve alatta — lévő Napról figyelhetők meg a torzult Nap, az etruszk váza, a zöld sugárilletve a Novaja Zemlja-jelenségek. A naplemente idején a látóhatárhoz közelítő Nap képe sárgából vörösre vált, és alakja a látóhatár szélén ellipszissé formálódik. A rövidebb hullámhosszú komponensek jobban szóródnak, a megfigyelőhöz a látóhatár szélén a hosszabb hullámhosszú pirosas fény jut el.

a látóhatár szélén

A földfelszínt követő légrétegekben — a Napról érkező — a felszínhez közelebb haladó fénysugarak jobban megtörnek, mint a távolabb haladók. Ennek következtében a Nap alakja torzul, és amikor azt látjuk, hogy a Nap érinti a horizontot, akkor valójában már alatta van.

Tengerparton, az inverziós rétegnél egy kicsivel magasabbról figyelve a naplementét, a tengerből egy másik Napot látunk felkelni, amikor a két kép összeolvad, leginkább egy vázára hasonlít, innen az alsó állású délibáb jelenségének elnevezése: etruszk váza.

Egyrészt a Napról közvetlenül is, másrészt és a földfelszín közelében lévő melegebb levegőrétegben töréssel irányt változtató nyalábok is a szemünkbe jutnak, így két képet látunk.

A Nap, a Hold meg a csillagok Pedagógiai Folyóiratok A látóhatár szélén, Tartalomjegyzék Tartalom Modern és lágy sziluettek, valamint páratlan aprólékossággal a látóhatár szélén kiegészítők izgalmas találkozása jellemzi a COS tavaszi ajánlatát. A komfortot és a funkcionalitást szem előtt tartva ezek a gyönyörű anyagokból készült tavaszi viseletek a mindennapi luxust hirdetik nagyon finoman.

Napkelte illetve naplemente idején a Nap felett kicsivel egy kis zöld folt jelenhet meg, ez a zöld sugár jelenség. Az összetett jelenségben a fénytörésen kívül a levegőben lévő részecskéken megjelenő, szintén hullámhosszfüggő fényszórás is szerepet játszik.

A részecskék koncentrációjától és méretétől függő szórás a látóhatár szélén a leggyakrabban megfigyelhető zöld színen kívül sárgás és ibolya színű komponens is lehetséges. Az Oroszországhoz tartozó, sarkköri Novaja Zemlja nevű szigetcsoportról nevezték el az januárjában ott megfigyelt Novaja Zemlja-jelenséget. A holland felfedező, Willem Barents által vezetett expedíció telén esett a jég fogságába hajójával.

A legénység nem várhatta, hogy az északi sarkkörön túli területen november 3-a és február 8-a között felkel a Nap, január vége felé azonban — két héttel a várva várt napkelte előtt — a legénység mégis megpillantotta a Napot a látóhatár a látóhatár szélén rövid időre.

Usage examples for "látóhatár" in magyar

A több napon keresztül is megfigyelt sarki délibábot Gerrit de Veer, a legénység egy tagja írta le naplójában. A Napról a látóhatárral nagyon kis szöget bezáróan érkező fénysugarak iránya a légkörben a látóhatár szélén fénytörés miatt megváltozik, a valójában a látóhatár pereme alatt haladó Nap mégis láthatóvá válik.

Арчи умел проделывать с цветными мячами все, что угодно.

Magyarországona HortobágyonBugac környékén lehet leggyakrabban látni délibábot. Az úgynevezett hideg vízi délibáb a Balaton vízfelszíne felett is előfordul.

Délibáb (jelenség)

Fata morgana[ szerkesztés ] Az elnevezés onnan ered, hogy az olaszországi Messinai-szorosban megfigyelt jelenséget kapcsolatba hozták az Artúr-mondakörben szereplő Morgan le Fayjel, Artúr király nővérével, aki tündér és boszorkány volt egy személyben. A fata morgana megnevezést többféle légköri fénytöréssel kapcsolatos jelenséggel összefüggésben is használják néha, függetlenül a kialakulás körülményeitől.

a látóhatár szélén

Ettől eltekintve a szakirodalomban a felső délibáb egy speciális eseteként tárgyalják. A kialakuló légrétegek bizonytalan egyensúlyi helyzete miatt a keletkező képek alakja és mérete állandó változásban van, ami meseszerűvé teszi a természeti jelenséget.

A fata morgana jelensége miatt a víz felett lebegni látszó hajó Queensland közelében Ausztrália partjainál.

Naplemente kavicsokkal

Kalifornia partjainál a Manhattan Beach-ről látszódó fata morgana A fata morgana több órán át tartó, folyamatosan változó jelenségét bemutató képsorozat. A képek a Farallon-szigeteknél készültek.

Kex - Országút szélén

Messina kikötőjében megfigyelt fata morgana-ról ben készült rajz A felső állású délibábról készült, nem realisztikus illusztráció egy dik századbeli könyvben.