Szentek a látásról

Szentek a látásról, Szentek helyreállítják a látást

Tartalom

  Keresztelő Szent János : szerzetesek június János evangélista : mérgezéstől szenvedők és Törökország ázsiai része december Gualbert Szent János : erdészek, természetvédelmi területek őrei július Istenes Szent János : katolikus kórházak, a betegek, az ápolók és nyomdászok, könyvtárosok március 8.

  szentek a látásról

  Kenty Szent János : egyházi iskolák, kollégiumok, Lengyelország, Litvánia december Régis Szent Ferenc-János : házasságban élők, valamint a törvénytelen gyermekek és a beteglátogatók június Vianney Szent Szentek a látásról : papok és plébánosok augusztus 4. Hieronymus Szentek a látásról Jeromos : filológusok, bibliamagyarázók és könyvtárosok szeptember Emiliáni Szent Jeromos : árvák, elhagyott gyermekek február 8.

  Szent Joachim : asztalosok, kádárok és bányászok július Copertinói Szent József : tudományos fokozat eléréséért tanuló diákok, gyenge tanulmányi előmenetelű diákok, az elmezavaros betegek, pilóták és szentek a látásról szeptember Szent József : az egyetemes Egyház, az ateista munkások, az utazók, ácsok, otthonalapítók és a jó halál, Ausztria, Belgium, Csehország, Kanada, Mexikó, Olaszország és a látássérült személyek kialakulása és vietnámi keresztények védőszentje március Kalazanci Szent József : katolikus tanintézetek.

  szentek a látásról

  Szent Júdás Tádé : a kétségbeejtő helyzetbe kerültek patrónusa október Szentek a látásról Jusztinusz : keresztény filozófusok és a filozófia védőszentje április Lellisi Szent Kamill : ápolók és ápolónők védelmezője július Boldog Károly : Afrikai Keresztény Ifjak. Borromei Szent Károly : hitoktatás és az elsőáldozók. Alexandriai Szent Katalin : filozófia, tanuló lányok, fiatal diákok és nők, dajkák, könyvtárak, könyvtárosok, kerékgyártók november Svédországi Szent Katalin : az abortuszellenző nők védőszentje március Sziénai Szent Katalin : Itália és szentek a látásról olasz ápolónők április Szent Kázmér : ápolók, betegápoló szervezetek, Litvánia, Lengyelország, Oroszország március 4.

  szentek a látásról

  Kelemen pápa : világítótornyok, jelzőhajók és a londoni Szentháromság céhépület november