A pokol látomása. Fátimai titkok

Eközben tűzvillanásokat és sűrű füstöt láttam.

Tartalomjegyzék

Majd láttam egy nagy hegyet teljesen beborítva kígyókkal: kígyók és hüllők összefonódva, megszámlálhatatlan nagy mennyiségben. Az volt az érzésem, hogy alattuk valahogy átkok és szörnyű hangok vannak, és az angyalaimhoz fordultam, hogy megkérdezzem tőlük, mik azok a hangok, és azt mondták, hogy ott nagyon sok zavart lélek van, de ez a hely még a legelviselhetőbb.

Ekkor hirtelen kinyílt a nagy hegy, és úgy tűnt, hogy az egész tele van démonokkal és lelkekkel! Nagy számban! Azok a lelkek összeragadtak, mintha csak egyek lennének, és így a démonok magukhoz láncolták őket tűzláncaikkal, és mintha a démonok és a lelkek ugyanazok lennének, minden léleknek oly sok démonja volt, hogy nem is lehetett megkülönböztetni őket. Leírhatatlan az, ahogyan láttam őket, nem tudom leírni, csak azt tudom, a pokol látomása én felfogtam a látványt, de nem mondok semmit inkább, mert ez a földön semmihez sem hasonlítható.

A Sátán rútsága

Átszállítottak egy másik helyre, ahol a bikák és a lovak olyan féktelenek voltak, hogy úgy tűntek, mintha a pokol látomása, dühös kutyák lennének. Az állatok szeméből, orrából és szájából tűz jött ki, éles a pokol látomása mintha darabokra szaggatnának valamit, ami a szájukban van, és rájöttem, hogy a lelkeket tapossák és falják a pokol látomása.

  • Fátimai titkok – Wikipédia
  • A szemészet megkérdezi, mit kell tennie
  • Menny és pokol látomása
  • Hogyan lehet javítani a látást 5-től
  • Mondások a látásról és a szemről

Hatalmas rettenetes küzdelemben végül sikerült nekik! De nem hagyták abba, és rájöttem, hogy ez örökké tart. Aztán láttam más helyeket az elképzelhető legkegyetlenebb kínzásokkal, de lehetetlen leírni, mert ezt emberi elme soha, de soha fel nem foghatja.

Navigációs menü

Ennek a helynek a közepén van egy magas, széles trón, a démonok argali juhokként képezik magát a trónt. Itt a legkísértetiesebb a küzdelem, középen a démonokból álló szék, a fejek és a fő.

Ezen ül Lucifer, szörnyű, iszonyú.

  • FATIMA, A VÉGIDŐK REMÉNYCSILLAGA rész. A pokol látomása - A Hajnal Szép Sugara
  • Mi a látásélesség 0 04
  • Fátimai jelenések – Wikipédia
  • A legpontosabb látás
  • Bioritmus látás 24 napos éjszaka

Ó, Istenem! Milyen rémisztő látvány!

Szent Fausztina nővér látomása a pokolról

Minden démoni ocsmányságnál rettenetesebb, mintha a feje száz démon fejéből lenne, százszor akkora, mint a többi démoné, és minden egyes fej tele nagyon hosszú tüskékkel a tetején, és mindegyik végén egy-egy bikafej nagyságú hatalmas szem, melyek a Pokol lángjainak tüzes nyilait küldik szerteszét.

És bár ez a pokol látomása nagyon nagy hely, telve lelkek és démonok millióival, mind biztonságos betűtípus ezt a látványt látják, teljes élességben, fátyol nélkül, és mind ugyanúgy szenvednek Lucifertől. Ő mindenkit lát, és mindenki látja őt.

Megértettem, hogy amint a Mennyországban Isten közvetlen színelátása mindenkit boldoggá és áldottá tesz, addig itt, hasonlóan, Lucifer, az ördögi szörny rémisztő arcának látványa kínoz minden lelket. Mind szemtől szemben látják Isten ellenségét, Istent örökre elveszítve, és többé már sosem örvendezhetnek az Ő látásának, a pokol látomása meg is érdemelnek. Lucifer minden kárhozott lélek látványa az örökkévalóságban.

Calamus és látáskezelés és káromol mindent, átkozódik és átkozódik, kísért és kínoz.

Ó ez mi?

Elérhetőség

Megkérdeztem az angyalokat, és ők ezt válaszolták nekem: ez az Örökkévalóság, az idők végezetéig. Nem tudok semmit mondani,arról, amit megtanultam és megértettem, mert szavakkal nem elmondható és nem elmagyarázható.

Akkor megláttam, hogy egy párna volt Lucifer székében, és ez a párna Júdás lelke volt. Lucifer lába alatt is volt egy nagyon nagy, mindenütt szakadt párna. Arra születtem, hogy ezt megértsem, hogy ezek a Vallás lelkei voltak; kinyitották a trónust, és úgy tűnt, hogy a démonok között, a trónus alatt, nagy sok lélek van.

LÁTOMÁS A POKOLRÓL (Avilai Szent Teréz 19. rész)

Megkérdeztem az engem kísérő angyalokat: kik ezek? És azt mondták, ezek főemberek, az Egyház Fejei, és a vallás előljárói voltak. Minden egyes lélek szenved, és hirtelen megértettem, hogy egyik a másiktól szenved, egymást átkozzák, és úgy tűnt nekem, hogy a jelenlétem kínozza a démonokat!

a pokol látomása látás mínusz 16 mit jelent

És az összes lelket a pokolban. Azt hiszem azonban, hogy nem csak angyalokkal érkeztem ide, de titokban elkísért drága anyám is, a Legszentebb Szűz Mária, mert nélküle belehaltam volna a félelembe.

Mennyei látomás

Nem fogok többet mondani, nem mondhatok semmit. Amit én elmondtam, az mind semmi, a valamit a prédikátoroktól lehet meghallgatni. A Poklot nem lehet megérteni, nem lehet felfogni emberi ésszel, sosem tudnám megérteni annak a tenger fájdalomnak és kínnak a szörnyűségét.

a pokol látomása miért veszik el ideiglenesen a látás

De nagyon jó volt, hogy mindezt láttam, mert ezután, szinte sokk alatt végleges döntést hoztam, hogy mindent elhagyok, és még inkább, minden erőmmel törekedni fogok a tökéletességre, abban is, amiben eddig hanyag voltam. A pokolban van egy hely mindenkinek, és az enyém is ott van még, ha nem élek teljes silentiumban. A pokol látomása szolgálja Isten dicsőségét, Isten akaratának megfelelően, Istenért, egyedül Istenért!

a pokol látomása 05. és 02. látomás

Egy másik alkalommal az ördög mutatott neki egy pokoli látomást. Úgy tűnt, hogy a kárhozottak sikolyait és siránkozó hangjait is hallom.

a pokol látomása a testmozgás javítja a látást

De csak pokoli szörnyeket, sok kígyót, sok vad állatot láttam, és pokoli bűzt a pokol látomása rendkívül forróságot éreztem, ami oly nagy, hogy lehetetlen felmérni. Csak az ég és a föld közötti távolsághoz tudnám hasonlítani. Ami e hely méretét illeti, nem lehet látni sem az elejét, sem a végét.

Viszont hallani lehetett sok istenkáromlást és átkot Isten ellen. Milyen szomorú.

a pokol látomása pupilla szeme látása

Milyen kínt okozott ez a lelkemnek. Mind rohanvást aláhulltak, egyik a másik után, és amint belezuhantak azokba a szakadékokba, már nem láttam mást, csak tüzet és lángokat.

Ó lelkek, menjetek vissza!

a pokol látomása fizioterápia a szemészetben

Istenem, nem kérek mást Tőled, csak hogy adj megváltást a szegény bűnösöknek! Küldj nekem több fájdalmat, több kínt, több keresztet! Ez a pokol közepe, amit minden kárhozott lélek és minden démon lát, ez a trónus nagy szenvedést jelent nekik.

Fatimai titkok és ígéretek 1. A Titok első és második része A Boldogságos Szűz fatimai üzenete három különböző részből áll. Az első a pokol víziójával kapcsolatos, az üzenet második része pedig a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének tiszteletére vonatkozik. A fatimai üzenet harmadik része az, amit a köznyelv "harmadik fatimai titoknak" nevez.

Tudatom most veled, hogy éppen így, a Paradicsomban Isten székhelye maga a Mennyország, amint a Pokolban Lucifer székhelye maga a pokol. Add meg elérhetőségedet, ezzel is segíted a szervezet munkáját, így tudunk értesíteni a projekt megvalósulásáról.

A július i jelenés során a Szűzanya három titkot tárt fel a gyerekeknek. Emberi formájú démonok és lelkek voltak alámerülve, mint égő, átlátszó széndarabok, mind megfeketedett vagy bronz színben ragyogott, a tűzvészben lebegtek, majd az égbe emelkedtek a lángok segítségével, a pokol látomása belőlük indultak füstfelhőket okádva, majd körülvéve minket súlytalanul, fájdalmas és kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak. Nagyon megrémültünk, reszkettünk a félelemtől. A démonokat meg lehetett különböztetni, ijesztő és visszataszító hasonlóságukról a félelmetes és ismeretlen állatokhoz, mind fekete és átlátszó. A látomás hosszúnak tűnt, de pillanatnyi volt.