Alternatív foglalkoztatási formák: nyitniuk kell a magyar cégeknek

Alternatív jövőkép kialakítása. Hogyan lehet alternatív jövőképet kialakítani

Menedzsment az egyetemi könyvtárakban Zalainé Kovács Éva A szerző Új módszerek az egyetemi könyvtárak irányító és szervező tevékenységében c. A felsőoktatási intézmények könyvtárainak alapvető érdeke, hogy a képzési struktúrákban és oktatási módszerekben bekövetkezett változásoknak megfelelően alakítsák tevékenységüket. Meg kell találniuk és alkalmazniuk kell azokat az alternatív jövőkép kialakítása módszereket, amelyek a külső és belső, gátló és segítő tényezők feltárásával a teljesítmények és a szolgáltatások hatékonyságának emelésével elősegítik az egyetemi könyvtárak reagálását a változásokra.

Hogyan lehet alternatív jövőképet kialakítani. Tudatos jövőképalkotás

A mi a neve a látás minőségének szervezetnek a hatékonyság és flexibilitás növelésével, a szolgáltatások minőségének folyamatos szinten tartásával kell működnie. Egy új menedzsment szemlélet megismerése és alkalmazása elősegítheti a környezet változásainak és az új elvárásoknak a követését. A könyvtári menedzsment a szolgáltatások gazdaságosabbá és hatékonyabbá tételével foglalkozik.

Eszközei: az egyetem hosszú távú terveinek ismeretében a prioritások, a stratégiai célok meghatározása, a hosszú távú, stratégiai és operatív tervek készítése, a hatékonyság és a flexibilitás növelése, a minőség folyamatos biztosítása, az átfogó minőségelvű irányítás Total Quality Management - TQM technikáinak alkalmazása, a humán erőforrásokkal való gazdálkodás, a szolgáltatások és a személyzet teljesítményének mérése, a marketing és a public relations tevékenység kiszélesítése.

A menedzsment technikák a as évektől kezdődően váltak ismertté előbb az Amerikai Egyesült Államokban, majd az európai országokban, többek között Angliában is.

Hogyan lehet alternatív jövőképet kialakítani

Elterjedését elősegítette a szigetországban akkoriban hatalomra került konzervatív kormányzat politikai és gazdasági tevékenysége, melynek során a kultúrára fordítható pénzügyi kereteket lecsökkentették, és az intézményeket piacgazdálkodási módszerek alkalmazására kényszerítették. Ebben a gazdasági helyzetben a könyvtáraknak is versenyezniük kellett a szűkös anyagi forrásokért.

látás 1 25 gyenge a látás éles romlása 40 év után

A versenyben szolgáltatásaiknak piacot kellett teremteni, magukat pedig szűkebb környezetükben nélkülözhetetlenné kellett tenni. Kaye, Magyarországon most folyik a piacgazdálkodásra való áttérés, folyamatban van a felsőoktatás fejlesztése és jelentősen csökkennek a kulturális tevékenységekre fordítható pénzügyi keretek. Mindezeket figyelembe véve, célszerű alternatív jövőkép kialakítása máshol már bevált módszereket itthon is tanulmányozni, és a alternatív jövőkép kialakítása viszonyokra alkalmazva átvenni.

Jövőkép, átfogó célok, értékek A jövőkép vision annak az elképzelésnek a megfogalmazása, amit el akarunk érni.

Alternatív foglalkoztatási formák: nyitniuk kell a magyar cégeknek Hogyan lehet alternatív jövőképet kialakítani. Tudatos jövőképalkotás Klaudia Tudatos jövőképalkotás Az Andy Hines és Peter Bishop szerkesztette kötet Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresightahogy a címe hogyan lehet alternatív jövőképet kialakítani elárulja, a stratégiai jövőképalkotáshoz szolgál iránymutatóként, egyben számos részletes, praktikus információt és javaslatot is tartalmaz. Írásában 36 szerző működött közre — mind elméleti és gyakorlati szakértők. Alternatív jövőkép kialakítása szerzők sokszínűsége biztosíték volt arra, hogy egy komplex, szintetizált, az adott témát több nézőpontból körüljárt mű keletkezzen, melynek alapvető célja, hogy szélesítse a stratégiai előrejelzések iránt érdeklődők körét — különösen az üzleti szférában.

Lényegében olyan hosszú távú, évre szóló elképzelést jelent, amely megszabja a követendő irányt és keretet ad a jövőbeni tevékenységeknek. A jövőképpel kapcsolatos feladatok: a jövőkép kialakítása, a jövőkép széles körű megismertetése és elfogadtatása; annak biztosítása, hogy a munkatársak tevékenysége a jövőkép által kijelölt keretek között maradjon: Csath, Az egyetemi könyvtár - mivel működése szorosan kapcsolódik fenntartója feladataihoz hosszú távú elképzeléseinek alternatív jövőkép kialakítása figyelembe kell, hogy vegye az egyetem által megfogalmazott jövőképet és az abban felsorolt elképzelésekhez kell igazítania saját hosszú távú terveit.

látomás 4 5 sor myopia és hyperopia fiziológia

Az átfogó cél mission meghatározásán a könyvtár konkrét tevékenységeinek és céljainak megfogalmazását értjük. Ennek során képet kapunk a könyvtár munkájának egészéről, azaz az intézmény által nyújtott értékekről. A legtöbb könyvtárvezető felismerte, hogy az átfogó cél meghatározása hasznos public relations lehetőség is egyben, különösen az egyetemi vezetés meggyőzésére.

Brophy, Az átfogó cél megfogalmazásához választ kell adni a következő kérdésekre: Milyen könyvtárrá kell alakulni a stratégiai tervidőszak végére? Milyen szolgáltatásokat kell nyújtani a használóknak?

A stratégia kialakítása Alternatívák és a stratégia megfogalmazása A stratégia a vállalattal kapcsolatos céloknak, ismereteknek és lehetőségeknek egy összetett gondolatrendszere. Az előzőekben bemutatott stratégiai elemzési módszerek és technikák arra szolgálnak, hogy a stratéga a lehető legszélesebb körű strukturált ismerethalmaz alapján legyen képes a stratégiai célokhoz vezető utak közül, azaz a stratégiai alternatívák közül a legmegfelelőbbet választani, és a stratégiát megfogalmazni. A stratégiai alternatívák strukturált kialakításához háromlépcsős megközelítést lehet alkalmazni: A vállalat kijelöli az alapstratégiáját, azaz hogy a Porter-féle alapstratégiák ld. Az alternatív jövőkép kialakítása megválasztása után a vállalatnak el kell döntenie, hogy az alapstratégiában megfogalmazott célokat milyen irányban, jelen működésének milyen esetleges változtatásával kívánja elérni. Végül a vállalatnak meg kell fogalmaznia, hogy milyen módszerek állnak rendelkezésére a megvalósításhoz, azaz mik a megvalósítás módjai és lehetőségei.

Kik lesznek a használók? Meg kell fogalmazni azokat az alapvető értékeket is, melyek a vezetők gondolkodását és viselkedését irányítják. Ilyenek lehetnek a következők: az alternatív jövőkép kialakítása tiszteletben tartása, a képzési lehetőség általános biztosítása, kiemelkedő teljesítmény elvárása a munkatársaktól, kiemelkedő minőségre való törekvés, a szolgáltatás gyorsaságára és pontosságára való törekvés stb. Csath, A jövőkép kialakításához szervesen kapcsolódik azoknak a stratégiai céloknak a megfogalmazása, amelyek elérését egy adott időtartam alatt tervezzük.

a látás drámaian csökkent látás nők online

A céloknak világosaknak és egyértelműeknek kell lenniük, ugyanis végrehajtásukhoz csak így köthetők a megfelelő tevékenységek. A célok megfogalmazásánál mindig az elérni kívánt jövőképből kell kiindulni.

Helyét a stratégiai vezetésen belül az alábbi ábra mutatja: Stratégiai tervezés A stratégiai tervezés alapja a stratégia, amelyet a jövőalkotás eszközének is nevezhetünk. Legfontosabb jellemzői: jövőbe tekintő; kreatív; rugalmas; aktív; cselekvésre épülő; változásorientált; tartós alternatív jövőkép kialakítása törekvő Csath, Az egyetemi könyvtár számára a változások időszakában különösen fontos a stratégiai terv elkészítése, mert segítséget ad a környezeti tényezők felismerésében.

Alternatív Jövőkép

A könyvtárat mind szervezetileg, mind funkcionálisan aktivizálja, és elősegíti - a tervezésbe való bevonáson keresztül - a könyvtári munkatársak motiválását. A stratégiai tervezés tehát egy olyan folyamat, amely a könyvtárnak mint szervezetnek biztosítja a környezet változásaihoz és a piaci lehetőségekhez való alkalmazkodást.

NSAID-ok a szemészetben akiknek javult a látás a testmozgástól

A tervezés folyamatában a célok, a feladatok és a tevékenységi programok állandóan fejlődnek, ellenőrzés, értékelés alatt állnak és felülvizsgálat alá kerülnek. A stratégiai tervezés alternatív jövőkép kialakítása meg kell fogalmazni a könyvtár céljait, feladatait, meg kell határozni a prioritásokat, megfelelő keretet kell biztosítani a döntéshozatalhoz és az irányvonalak kialakításához, támogatást kell adni a különböző pénzügyi források elnyeréséhez és elosztásához, valamint segíteni kell a kritikus pontok megtalálását.

A könyvtári vezetés számára mindez azért hasznos, mert támogatja a vezetés hatékonyságát, erősíti a könyvtár alternatív jövőkép kialakítása és elismertségét az egyetemen belül. A munkatársak alternatív jövőkép kialakítása erősíti az elkötelezettséget és a motivációt, lehetővé teszi jobb munkakapcsolatok kialakulását.

Összességében hozzájárul ahhoz, hogy egy vezető könnyebben el tudja fogadtatni a munkatársaival a fejlesztéseket és a változtatásokat.

A stratégiai tervezés olyan tanulófolyamatnak is nevezhető, amelynek során a környezeti változások természetét egyre jobban megértve, a tervező egyre nagyobb eséllyel vesz részt azok alakításában.

látás 0 torna szülés és látás mínusz 10

A következő ábra a stratégiai tervezés folyamatát szemlélteti. A stratégiai tervezés legfontosabb alaplépései: ki kell alakítani a tervezés folyamatát, mivel annak elemei egymással kölcsönös összefüggésben vannak; elemezni és értékelni kell a környezeti tényezőket, mivel a folyamatban olyan külső és belső elemek szerepelnek, amelyek egymással kölcsönhatásban vannak; meg kell határozni az ún. A környezet vizsgálata, elemzése Stratégiai tervezés folyamata Forrás: Csath, Az egyetemi könyvtárak környezetének vizsgálatánál figyelembe kell venni egyrészt a makro- vagyis a külső környezetet, másrészt a mikro- vagyis a belső környezetet: Ez utóbbi az anyaintézményt, magát az egyetemet jelenti.

A külső környezet elemzésénél a politikai, gazdasági, alternatív jövőkép kialakítása és technológiai változások hatását szükséges elemezni, mivel ezek a változások határozzák meg a stratégiai tervezésben a hozzájuk való igazodás alternatív jövőkép kialakítása.

Fontos lépés az ún.

Alternatív jövőkép – A es EP választások

Célszerű megismerni a kiadói trendeket, az információtechnológiai fejlesztéseket, a hálózati technológiákat is. Tudnunk kell, hogy mi történik a többi könyvtárban, kik a versenytársaink és kikkel tudunk együttműködni. A belső környezet, a fenntartó intézmény történetének, hagyományainak, célkitűzéseinek, forrásainak, eszközeinek, eredményeinek ismerete és elemzése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a feladatokat az elvárásokhoz lehessen igazítani.

Ezeknek a tényezőknek ismerete az adott könyvtár vonatkozásában is szükséges, hiszen ezek nyújtanak alapot a célok megvalósításához. Mindezeken túl fel kell mérni az információpiacot, továbbá piackutatást kell végezni, de nem árt figyelembe venni a felhasználóktól érkezett megjegyzéseket, panaszokat. A vizsgálatok és elemzések során összegyűjtött adatokat a további felhasználás céljából elemezni kell.